mandag, september 25, 2006

Om radiomisjonsprosjektet

Kort presentasjon av NLM/Noreas radiomisjonsprosjekt i Elfenbenskysten

Historie:
Første program gikk på lufta 5. april 2006. Dette var etter det en kjenner til aller første gang at et radioprogram ble kringkastet på mahouspråket.

* Visjonen om et radioarbeid hadde levd en stund, men først etter at misjonen flyttet arbeidet til storbyen Abidjan i 2002 begynte forarbeidet.
* Arbeidet ble også hindret av ny uro og ny misjonærevakuering høsten 2004, da NLM midlertidig måtte trekke seg ut av Elfenbenskysten. Siden den gang har radioarbeidet vært drevet fra Bamako i nabolandet Mali.

Mahourøsten:
Programmene er på en halvtime og sendes ukentlig på radiokanalen Livets Frekvens, en kristen FM-stasjon i storbyen Abidjan. Det har fått navnet ”Mahourøsten”.

* Visjonen er også å etablere radiosendere i mahouenes kjerneområde Touba, nordvest i Elfenbenskysten, men grunnet den politiske uroen ligger dette foreløpig noe frem i tid.
* I Touba distribueres programmene på CD’er, og vi kjenner til blant andre kjøpmenn som spiller CD’ene høyt på høytalere utenfor butikken sin.

Innhold i radioprogrammene:
Radiosatsingen i Elfenbenskysten drives i tråd med Norea Mediemisjons visjon ”Håp for livet og evigheten.” Dette innebærer en todelt profil; En del av programmene har et tydelig evangeliserende siktemål der Guds kjærlighet til mahoufolket løftes fram. Den andre delen av programmet setter fokus på sosiale problemstillinger som berører mahoufolket spesielt.

* Evangeliserende program; Gjennom bibeltekster settes det fokus på Guds kjærlighet til mahoufolket. 96 % av mahouene regner seg for å være muslimer, men mange blander dette med tradisjonelle afrikanske religioner. Svært få er kristne. Troen på fedreånder, forbannelser og onde ånder er stor. Frykten for at disse skal gjøre en noe vondt preger livet for mange mahouer. Da blir kampen for å beskytte seg gjennom lykkeamuletter, fetisjer etc en svært viktig del av livet. Radioprogrammene fokuserer på at Gud er sterkere enn alle disse åndsmaktene, og at Guds kjærlighet gjelder alle mennesker. Bibelens historier om Guds kjærlighet til menneskene formidles blant annet gjennom radiodramatiseringer. Ønsket er at man etter hvert kan ha en egen radiopastor som er mahou.

* Sosialt fokus; Mahouene er blant de aller fattigste og mest marginaliserte folkegruppene i Elfenbenskysten. De sosiale problemene er store for mange. Spesielt i storbyen Abidjan, der programmene sendes på FM-radio. Noen faktatall:

§ 90% av alle familier har mistet barn under 5 år.
§ 89% av alle kvinner over 40 år kan ikke skrive og lese
§ 60% av alle barn i skolepliktig alder går ikke på skole.

Vi ønsker at radioen også skal fungere som en folkeopplyser for mahoufolket. At vi gjennom programmene kan hjelpe dem til et bedre liv. Det settes blant annet tydelig fokus på helserelaterte spørsmål. Det kan handle om sårstell, om viktigheten av å vaske hender, hva du kan gjøre dersom du har fått diaré, hvorfor man bør man bygge latriner (toaletter) og hva man bør huske på når man er gravid, osv. I fortsettelsen håper man på å få en egen radioreporter som kan lage programmer relatert til de forskjellige hjelpetiltak og kurs som settes i verk blant mahouene i Abidjan.
I tillegg settes positivt fokus på mahouenes egen kultur og historie, noe som kan være med og gjøre dem stolte av å være mahouer.

Internett:
NLM Vest-Afrika, NLM IKT og Norea Mediemisjon har også i fellesskap etablert nettsiden www.mahouweb.net. Denne nettsiden er på fransk og retter seg mot utdannede mahouer både i og utenfor Elfenbenskysten, som har tilgang på internett. Temaene som settes søkelys på i radioen, og selve radioprogrammene vil på sikt gjøres tilgjengelig på denne siden.

Tilbakemeldinger:
De tilbakemeldingene som er kommet tyder på at disse radioprogrammene har skapt stor interesse blant mahouene. Siden programmene sendes på deres morsmål er det også mange muslimer som viser stor begeistring over å få høre sitt eget språk på radio. Også på internettsiden har man fått respons som viser at det er skapt interesse for innholdet.

Framtidsvisjoner:
Vi håper at radioprogrammene i framtiden kan være en viktig bærebjelke i evangeliserings- og bistandsarbeidet blant mahouene i Elfenbenskysten. Nylig har NLM skaffet seg et eget forsamlingslokale i Abidjan. Kanskje kan radioprogrammene skape en interesse og nysgjerrighet blant lyttere, som siden oppsøker forsamlingslokalet der de kan få videre oppfølging for både åndelige og sosiale behov.
Vi ønsker også at radioprogrammene etter hvert skal bli tilgjengelige for mahouene som bor på NLMs ”gamlefelt” i Elfenbenskysten, Touba. På sikt, når det blir varig fred ser vi for oss å bygge egne radiosendere i dette området.

Bønneemner:
* At mahouer gjennom radioprogrammene må komme til tro på Jesus Kristus som sin personlige Frelser, og at de kan settes fri i fra frykten for de onde åndsmaktene.
* At radioprogrammene kan fungere som en døråpner, slik at vi kan få kontakt med søkende mahouer
* At Gud kan lede kompetente kristne mahouer inn i radioarbeidet. Det er blant annet et stort ønske om en egen radiopastor.
* At Gud må gi oss som misjonærer visdom i ledelsen av radioarbeidet


Ingen kommentarer: