søndag, september 12, 2010

Lytterrespons fra radiolytter
Radiosendingene på mahouspråket i Elfenbenskysten når stadig lengre, og blir stadig mer kjent blant mahoufolket. Gledelig er det også at vi etter hvert begynner å få tilbakemeldinger både skriftlig og muntlig fra mahouer som lytter til programmene våre.

Her gjengir vi en av tilbakemeldingene som er kommet:

Kjære brødre! Vær velsignet i Jesus Kristus vår Herre for alt arbeidet dere gjør for å nå mahoufolket med evangeliet, og for at dere løfter mahoufolket fram i lyset. Må Herren i sin godhet gi dere masse nåde tilbake. Jeg kommer opprinnelig fra Kamassela, en landsby i Touba kommune. Jeg er veldig glad for radiosendingene dere har på Fréquence Vie (kristen lokalradio i Abidjan) og for internettsiden deres (www.mahouweb.net). Jeg har vært kristen siden januar 2005, og er jeg er bosatt i Abidjan. Tusen takk igjen og Gud velsigne dere!