tirsdag, mai 04, 2010

Kan Gud og forfedrene tilbes samtidig?

Sist fredag besøkte Elisabeth og jeg sammen med våre nasjonale radiomedarbeidere en av lyttergruppene våre i bydelen Feraille her i Abidjan. Feraille er en fascinerende bydel. Her utvinnes alt mulig av jern og metall, og bydelen lever virkelig opp til sitt navn. ”Fer” betyr nemlig jern, og vi kan vel kanskje på norsk kalle dette for ”jernbydelen”.

Det er kjekt å ta seg tid til å stoppe og prate litt med mahouer i denne bydelen. Jeg har vært der noen ganger nå, og setter stor pris på å kjenne igjen både ansikter og navn.

Denne fredagen handlet programmet vårt om forholdet mellom tilbedelse av forfedre og tilbedelse av Gud. Radioteateret handlet om den kristne mahouen som hadde lagt bort det gamle, nemlig det å ofre til forfedrene før han sår åkeren sin. I mahoumiljøet gjøres nemlig dette for å sikre god avling. Svigerfaren til denne mahouen konfronterer ham med dette, og er bekymret over at han ikke respekterer forfedrene og ofrer til disse. På den måten vil han pådra seg forfedrenes vrede, og det kan få alvorlige konsekvenser. Mahouen svarer at han setter sin lit til Gud, og ikke kan tilbe andre en Ham. Gud vil ikke akseptere at Han gjør begge deler.

Etter programmet ble vi vitne til en interessant diskusjon mellom de unge mahoumennene.

- Jeg er enig i det som ble sagt. Du kan ikke både tilbe Gud og samtidig ofre til forfedrene. Du må velge. Men jeg syns at Bakayoko (navnet på mahouen i radioteateret) kunne ha vært litt høfligere i måten han snakket til svigerfaren. Det er viktig å vise respekt for de gamle.

- Jeg er uenig. Man kan ikke la være å ofre til forfedrene. Det er viktig å ha respekt for forfedrene og tradisjonen. Det går fint an både å ofre til forfedrene og tilbe Gud samtidig.

- Jeg mener at det er feil å ofre til forfedrene. De er jo døde. Jeg mener at det er mye bedre å gi ofringene til menneskene rundt deg, de fattige for eksempel. De som fremdeles er i live.

- Men det er vel det samme, vel – om du gir offeret til de fattige, så blander du likevel ofring med tilbedelse av Gud. Det er ikke noe verre å ofre til forfedrene enn å gi offeret til de fattige.

Omtrent på denne måten forløp diskusjonen mellom de unge mennene. Det er kjekt å se at radioprogrammene våre engasjerer og skaper debatt og refleksjon hos de som lytter. Selv om det er langt fram til forståelsen av hvem Gud er og hvordan Hans offer gjennom Jesus er det eneste gyldige. Vi har likevel en fast tro på at vi gjennom denne måten å formidle på, skaper noen nye frø i noens hjerter. Frø som vi ber om skal vokse og gro til noe som en gang kan føre til at de virkelig forstår hvem Jesus Kristus er og hva Han har gjort for den enkelte av oss, enten vi er mahouer eller nordmenn.

Jostein