søndag, mai 14, 2006

Oljefond for de fattige

KrFs Jon Lilletun har sendt et brev til utviklingsminister Erik Solheim, der han foreslår at Norge oppretter et eget solidaritetsfond for fattige samarbeidsland.

Bakgrunnen for forslaget er det faktum at fattige land i Afrika nå lider kraftig under høye oljepriser. Bare i år øker oljeregningene for disse landene med ca 30 milliarder kroner. Ifølge Aftenposten tilsvarer dette omtrent det samme som økningen i Statens skatteinntekter (!) fra Hydro og Statoil og fra direkte eierskap i oljefelter kun for første kvartal (!) i år sammenliknet med første kvartal i fjor. Totalt ligger den samlede norske internasjonale bistanden til sammenlikning i dag på rundt 18 milliarder kroner.

Tidligere har Norads fagblad Bistandsaktuelt meldt følgende om situasjonen i Angola, som er ett av Afrikas attraktive oljeutvinningsområder:

”I fjor tjente Statoil 1,6 milliarder kroner på virksomheten i det afrikanske landet. Inntektene til Statoil og Norsk Hydro fra virksomheten i Angola vil om kort tid være høyere enn den samlede norske bistanden til Afrika sør for Sahara.”

Her snakker vi om bistand, folkens…

Norske selskaper får altså snart mer igjen fra ett enkelt land enn det den norske stat gir til sammen direkte i hjelp til hele det sørlige Afrika. Jeg får flau smak i munnen…

- Vi tjener grovt på høy oljepris, mens de fattige taper, sier finansminister Kristin Halvorsen til Aftenposten.

Organisasjonen Framtiden i Våre Hender (FIVH) skriver at det norske oljefondet rommer 1400 milliarder kroner og at det øker med 300 milliarder kroner i året. Det skal visstnok være verdens neststørste fond.

Jon Lilletun foreslår altså nå at den norske stat oppretter et norsk solidaritetsfond som kan være en reguleringsmekanisme for å ta toppene av oljeregningen når prisene er rekordhøye (som de er nå). Dette kan være med å hjelpe disse landene til å nå FN sine tusenårsmål for fattigdomsreduksjon. Gjøres ingenting vil disse målene definitivt ikke kunnes nås.

Det er godt å se at Lilletun og KrF fremdeles er i aksjon for verdens svakerestilte. Dette forslaget burde være lett å gi sin tilslutning.

En ting er viktig å ha klart for seg:
Solidaritet blir først solidaritet når vi handler på vegne av de svake.
Det er ikke nok bare å snakke om å handle.

1 kommentar:

Gjermund sa...

Jeg er med! La oss starte fondet og gi det til Staten!

Gjermund