fredag, mai 26, 2006

Misjon alltid?

Vi hadde nylig prekenøvelser på studiet her i Oslo. Min tekst var fra Matt 24:14:

”Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”

En klar og tydelig misjonstekst. Slike tekster har alltid fått meg til å hoppe litt i stolen. Ordet ”misjon” har alltid vekket meg. Noen mener visst at akkurat det er et tegn på at ”misjons-kallet” er inntakt. Det er nok riktig…

Det som ble en vekker for meg er den sammenhengen dette lille verset står i. Nemlig Jesu tale til sine disipler om de siste tider. Det dreier seg om endetidstegn. Om jordskjelv, forfølgelse av kristne, lidelse, hat, krig, lovløshet, oppfordring om ikke å la seg lure av falske messiaser. En masse grusomme ting, egentlig. Og midt oppi alt dette kommer det plutselig et så utrolig tydelig vers om det å drive misjon.

Som mennesker vil vi nok ha lett for å tenke at en ikke har tid til å drive misjon dersom en blir forfulgt, lider nød og står i fare for å miste livet sitt. Da handler det vel mest om å redde sitt eget skinn?

Ikke ifølge Jesus. Han oppfordrer oss så tydelig til å drive misjon også under trengsler. Bibel- og kirkehistorien viser også en rekke eksempler på at nettopp da har evangeliet hatt framgang.

Det at et sånt vers som dette dukker så tydelig opp i denne sammenhengen, i et kapittel som advarer mot fristelsene og kampen i de siste tider – det viser med all tydelighet hvor utrolig viktig misjonen er for Jesus. Hvor utrolig viktig det er for han at alle mennesker og alle folkeslag får høre.

Så er det vår oppgave å ta Jesu ord på alvor. For det er vi som skal være budbringerne til en verden i nød. Og den nøden handler ikke først og fremst om det legemlige – i denne sammenhengen står kampen om det evige liv.

Jeg ber om at mitt misjonskall må være like klart og tydelig den dagen jeg eventuelt skulle bli utsatt for noen av de tingene Jesus snakker om i dette kapittelet.

Det er alltid tid for misjon!

Jostein

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det er to ting vi gjør her på jorda, som vi ikke skal få gjøre mer i himmelen. Det ene er å synde, det andre er å drive misjon i ord og gjerning. Mon tro hvorfor Gud fremdeles lar oss få være her........

Rune

Elisabeth og Jostein Sæth sa...

Dette var meget kloke ord fra en klok misjonær...

Gleder oss veldig til innvielsen deres på søndag.

:-)

E&J