onsdag, mai 10, 2006

Barna dør

Foto: Daniel Berehulak/Getty Images

Mer enn 4 millioner nyfødte barn dør hvert år i løpet av sin første levemåned. Det tilsvarer like mange som blir født hvert år i USA.

3 av 4 dødsfall kunne vært unngått med tilgang til enkle og billige hjelpemidler som for eksempel sterilisert utstyr, antibiotika mot lungebetennelse og luer for å holde barna varme. Dette skriver San Fransisco Chronicle. Ifølge avisen har Redd Barna denne uken lagt fram en rapport om spedbarnsdødelighet.

I følge rapporten har en rekke land oppnådd en klar nedgang i dødeligheten av barn under fem år, mens det på globalt plan har vært liten utvikling å spore.

Blant de landene som har hatt en svakere utvikling enn forventet på dette området, nevnes både Elfenbenskysten og Mali, sammen med Angola, Pakistan og Sierra Leone. Aller verst stilt er det i Liberia.

Blant mahou-folket i Elfenbenskysten vet vi fra en levekårsundersøkelse fra 2004 at så mange som 90 % av de spurte hadde mistet et barn under 5 år.

Ingen kommentarer: