tirsdag, april 01, 2008

Inspirerende radiodager


For noen dager siden fikk jeg anledning til å delta et par dager på et kristent radioseminar her i Bamako. Det var veldig inspirerende. Her traff jeg også mange av de mest sentrale aktørene innenfor kristent radioarbeid i Afrika. Blant annet representanter for Trans World Radio sitt kontor i Abidjan.

Seminaret ble arrangert av et nettverk som heter Africa by Radio, og som har som målsetting at alle afrikanere (”… every man, woman and child in Africa..”) skal få anledning til å høre Guds Ord på sitt språk via radioen. Et ambisiøst mål, men hvorfor ikke?

Det er inspirerende å oppleve seg som del av en stor ”bevegelse”, og treffe mennesker som brenner for det samme som en selv – og som gjennom et langt liv har erfart hvordan evangelisering via radio kan forvandle både enkeltmennesker og lokalmiljø. Noen av disse har arbeidet med dette en mannsalder, og er blitt pensjonister – men gløden og brannen er like sterk og like synlig fremdeles.

Disse dagene gav meg en giv og motivasjon til å gå løs på de oppgavene som ligger foran når jeg om et par måneder tar over ansvaret for radioarbeidet her i Vest-Afrika. Så er det godt å vite at man ikke står alene, men at vi har trossøsken som mer enn gjerne bidrar med sin ekspertise og erfaring dersom vi skulle ønske det.

For målet er det samme for oss alle: Å bringe Ordet om Jesus til dem som ennå ikke kjenner Ham.

Jostein

Ingen kommentarer: