søndag, januar 20, 2008

Bibelen som bror

Jeg fikk meg en påminnelse her om dagen.

I samtale med naboen vår, Johannes kom vi inn på temaet bibeloversettelse, og viktigheten av det å ha en bibel på sitt eget språk. Jeg spurte ham om det fantes noen Bibel på hans språk, malinké. Svaret var nei. Selv leser han Bibelen på Malis nasjonalspråk, bambara, som på mange måter ligger nært malinké.

”Mener du det er behov for en egen bibeloversettelse?” lurte jeg.

Og svaret hans levnet ingen tvil: ”Når du kan lese Bibelen på ditt eget språk så er det som om det er en bror som snakker til deg”, sa han.

Som nordmenn diskuterer vi hvilken bibeloversettelse som er den beste. Her er drømmen for en kristen broder å kunne lese Guds Ord på sitt eget morsmål.

Jeg vet det finnes bibeloversettelser på malinké, men det er andre dialekter enn den han snakker og dermed blir det nødvendigvis ikke nærmere hjertespråket enn det bambara er. Og mulige flere oversettelsesprosjekter er under utredning. Be gjerne om visdom for dem som skal vurdere behovet for nye oversettelser.

Med Johannes’ ord om ”Bibelen som bror” tenker jeg på radioprogrammene vi lager på mahou. Også her blir Guds kjærlighet og Guds eget ord formidlet på deres morsmål. Vær med og be om at det må gi lytterne en opplevelse av at det er en bror som snakker til dem, og at det gjør budskapet troverdig slik at de kan bli kjent med Han som mer enn noe ønsker å være deres bror og Frelser.

”For både han som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre.” (Heb 2:11)

Jostein

Ingen kommentarer: