onsdag, november 05, 2008

Sterke inntrykk

Noen mennesker gjør bare sterkt inntrykk. Spesielt slike som virkelig ofrer noe for sin kristne tro. De som faktisk er i livsfare på grunn av troen på Jesus, men som likevel er frimodige i sitt vitnesbyrd om hva Jesus har gjort i livet deres. De kan rett og slett ikke holde det for seg selv.

Jeg traff en slik person denne uken. En mahou.

Han kunne fortelle en sterk omvendelseshistorie, som bl.a gjorde at han ble kvitt en demon som lenge hadde plaget ham. Uvant kost for oss kristne nordmenn, men vanlig kost i en muslimsk-animistisk setting som i mahoumiljøet.

Familien vil ham vondt. Fordi hans omvendelse har ført til at faren har mistet respekt i lokalmiljøet. Sønnen skulle ta over som åndelig leder, men har valgt å følge Jesus i stedet. Slikt blir det bråk av.

- De har prøvd å ta livet mitt, forteller han, og utdyper gjennom å beskrive hvordan han ble bundet fast av familien og holdt fanget. Men plutselig kom det en muslimsk nabo og sa at de to hadde en avtale og at han måtte få treffe vår venn. Familien stolte på naboen og slapp ham fri.

- Jeg skjønner ikke hvorfor denne naboen kom akkurat da. Vi hadde ingen avtale, forteller vår kristne bror. På denne måte slapp han unna.

Familien kjenner ikke adressen hans. De kan gjerne komme til å oppsøke ham der han bor. For han vet at de fremdeles forsøker å finne anledninger til å ta livet av ham.

- Men jeg har en indre fred, forteller han.

Og det må vel være det Bibelen beskriver som ”Guds fred som overgår all forstand.”(Fil. 4:7)

Måtte Gud bevare og beskytte vår kjære bror, og la han få være et fortsatt frimodig vitne overfor sine egne.

Vil du være med og løfte ham fram for nådens trone?

Jostein

Ingen kommentarer: