torsdag, desember 01, 2005

Gjør vi skade?

I dag har jeg hatt en av de mest interessante dagene i høst.

Jeg har nemlig vært en liten tur i felten. Jeg har tygd og tenkt på dilemmaer vi som misjons- og bistandsorganisasjoner står overfor når vi arbeider i områder av verden der det er konflikter.

Turen var til Norads lokaler her i Oslo, på et kurs i regi av Bistandstorget. Temaet var frivillige organisasjoners rolle i konfliktområder. Og ikke minst bevisstgjøring rundt denne. For våre prioriteringer får konsekvenser. Positive konsekvenser er et selvsagt mål for oss. Men hvor bevisste er vi de negative konsekvensene? Og hvor flinke er vi til å identifisere mulige negative konsekvenser av prosjektene våre før vi setter dem ut i live?

Jeg tenker på radioprosjektet vi skal arbeide med i Vest-Afrika. Målet vårt er at mahoufolket i Elfenbenskysten skal få høre evangeliet. Men målet vårt er også å hjelpe dem til en bedre livstilværelse. En tilværelse som preges av analfabetisme, høy barnedødelighet, HIV/Aids-problematikk, fattigdom…

Gjennom radioen ønsker vi å fokusere på helse, ernæring, kultur og historie. Vi tror at radioprogrammer for de marginaliserte mahouene på deres eget språk vil gjøre noe med deres selvfølelse, samtidig som vi kan hjelpe dem med viktige utfordringer i livet.

Men i dag har jeg blitt utfordret på hvilke negative konsekvenser et slikt prosjekt kan gi. Elfenbenskysten er preget av borgerkrigsliknende tilstander. Mye av dette er knyttet opp til etnisitet. Hvilke farer må vi være oppmerksomme på i et slikt prosjekt?

Blant nyttige rammeverktøy i denne sammenhengen er det som kalles ”Do no harm”. Nøkkelbegrepene som introduseres her er ”Dividers” – faktorer som splitter ulike aktører i et konfliktområde. Men enda viktigere er ”Connectors” – faktorer som binder ulike parter sammen. Disse er selvsagt spesielt viktig for å være en bidragsyter til fredsskapende arbeid. Utfordringen er å identifisere de ulike elementene både før og underveis i prosjektene. Noen elementer kan havne i begge kategorier. En selvsagt ting, mener du? Kanskje i teorien, men slett ikke i praksis. Du kan lese mer om dette på www.cdainc.com.


Er dette temaer du har vært borti? Hører gjerne om dine tanker.
For jeg skal tenke og tygge videre.

Jostein

2 kommentarer:

Gjermund sa...

Hei, interessante spørsmål! Har følelsen av at man som misjonær og hjelpearbeider blir satt på mange prøver. Må si jeg gruer meg litt til det. Nå skal jo ikke vi inn i et konfliktområde for så vidt, men der er potensiale for salattrasking for oss også. Kanskje er løsningen for oss alle å dempe "hjelpe-trangen" litt, og heller fokusere på utvikling på deres premisser? Altså - for deres del er det sikkert viktig å ikke velge side. Det er sikkert mange som ønsker å få dere til å gjøre det?

Gjermund

Elisabeth og Jostein Sæth sa...

Takk for innspill! Vet jo lite om de konkrete arbeidsforholdene og -dilemmaene enda, men dette er helt opplagt ting det kan være lurt å tenke gjennom allerede nå. Og de samme prinsippene og dilemmaene gjelder selvsagt også i områder som ikke er konflikt-orienterte. Vi bør jo som misjonærer og bistandsarbeidere ha et ansvar for å forebygge konflikter, noe "Do no harm" også vil vektlegge.

Jostein