tirsdag, desember 06, 2005

Fellesskap


Vi har seks flotte venner – tre par – som betyr mye for oss. Noen av de kjente vi godt fra før, andre har vi blitt kjent med i høst.

Til sammen utgjør vi åtte personer i vår beste alder – dvs. 25 til 29 år. Alle er vi opptatt av å være der Gud ønsker oss. For noen av oss vil det si i fjernere himmelstrøk. For andre her i Norge.

Uansett handler det om å være i en misjonstjeneste. Og ønsket om å bringe videre det frigjørende budskapet om Jesus til mennesker rundt oss.

I går ble vi minnet om at vi som kristne er hverandres tjenere. Det handler ikke om å være den som får mest oppmerksomhet, ære, berømmelse. Det handler ikke om å følge filosofen Platons resonnement: ”Hvordan skulle et menneske være lykkelig hvis det måtte tjene andre?”

Det handler derimot om å bruke de nådegavene Gud har gitt oss – med frimodighet i tjenesten. Nettopp fordi det er Gud som har gitt oss gavene, og Han som ønsker at vi skal bruke dem for å tjene Ham og våre medmennesker.

Denne bibelgruppen betyr mye for oss. Vennene i gruppa betyr mye for oss. Det å be sammen og takke sammen gir oss ny kraft i den tjenesten vi som Jesu etterfølgere er satt i. Det er godt å kunne være sammen med likesinnede – og deler tanker om liv og tjeneste.

Takk for fellesskapet, kjære venner!

1 kommentar:

Gjermund sa...

Hei dere! Vi er også takknemlige for det fellesskapet vi får dele med hverandre i bibelgruppa, men og alle de stundene vi får ha sammen ellers.
Vi kom til skolen uten å kjenne et eneste menneske her, men med en bønn til Gud om at han måtte gi oss noen å bli glade i. Han har så definitivt besvart vår bønn!