torsdag, oktober 25, 2007

Mahourøsten

Hver uke sendes et halvtimes langt radioprogram på mahouspråket i Elfenbenskysten. Programmet heter ”Mahourøsten”. Sendingene kringkastes på den kristne radiokanalen ”Livets Frekvens” i storbyen Abidjan. Norea Mediemisjons todelte visjon ”Håp for livet og evigheten” er også bærende for programprofilen til disse programmene. For de har både et klart og tydelig evangeliserende siktemål, samtidig som programmet også tar opp sosiale og kulturelle spørsmål som særlig angår mahoufolket.

Denne høsten sendes en programserie som har fått navnet ”Menneskeheten og dets skjebne”.
Neste uke, onsdag 31. oktober stilles spørsmålet: På hvilket grunnlag dømmer Gud? I ukene som kommer fokuseres det blant annet på disse temaene:

· De to kreftene som omgir oss; lysets krefter og mørkets krefter
· Hvordan Satan prøver å likestille mennesket med Gud
· Gleden som finnes hos Gud i Himmelen
· Guds Lam
· Hvorfor må vi feire jul?

Dette er sentrale kristne temaer som formidles inn i en sterk muslimsk kontekst, og vi ber om at Gud gjennom Den Hellige Ånd skal åpenbare evangeliet for disse. Formidlingen skjer blant annet gjennom dramatiseringer av konkrete bibeltekster.

Ellers har programlederne blant annet intervjuet ulike ledende eldste om tilblivelsen av deres respektive landsbyer. De snakker med lokale eksperter om hvordan man best mulig kan ta vare avlingen sin, hvordan en har klart å opprettholde driften av lokale skoler under de siste års krigstilstand i landet, spesielle særtrekk ved kaffeproduksjonen i mahouland etc. Kort og godt temaer og problemstillinger som berører og interesserer mahouer flest.

Vil du være med og be for dette arbeidet? Be om at Gud gjennom radiosendingene må møte mahouer med sin kjærlighet og sin livsforvandlende nåde. Be om at mahouene gjennom radiosendingene må oppleve sin egen kultur og historie som viktig, og at dette kan være med og gjøre dem stolte av å være mahouer på tross av den marginaliseringen de ofte føler i samfunnet.

Takk for at du står med oss i arbeidet!

Jostein

Ingen kommentarer: