lørdag, februar 17, 2007

Verdensbilde møter verdensbilde

En av hovedutfordringene i forberedelse til det å bli misjonær ligger etter min mening i refleksjoner rundt verdensbilder – eller virkelighetsforståelse (både det synlige og det usynlige). Hvilket verdensbilde har jeg som kristen nordmann? Hvilket verdensbilde har en vest-afrikansk muslim, vokst opp i en kultur der tradisjonelle afrikanske religioner også er helt sentral? Hvordan skal vi forstå hverandre?

I misjonærutdanningen på Fjellhaug brukte vi i fjor mye tid på dette. Og jeg har fortsatt refleksjonene også her i Frankrike. I den sammenhengen har forfatteren Ahmadou Kourouma vært et spennende bekjentskap. Han er en av Elfenbenskystens mest kjente forfattere, og faktisk også malinké. Selv var han en regimekritiker, og måtte av den grunn leve mesteparten av livet sitt i eksil utenfor hjemlandet.

I høst har jeg lest boken hans ”Waiting for the Wild Beasts To Vote.” En bok som har en rekke spennende elementer i seg. Den er fiktiv, men bygger også på både historiske fakta i internasjonal politikk, kolonihistorie, særkulturelle fenomener fra malinkékulturen og ikke minst vest-afrikansk mytologi. Sistnevnte er kanskje spesielt viktig for å forstå det verdensbildet som preger denne kulturen.

Boken forteller historien om et vest-afrikansk land fra kolonitiden og fram til slutten på den kalde krigen, som også fikk betydning for afrikanske lands relasjoner til Vesten. Hovedpersonen er Koyaga, som går veien fra å være en respektert jeger (hos malinkéene den ypperste statusposisjon), via hans innsats som soldat for den franske kolonimakten i Indo-Kina, til han blir hjemlandets president og diktator i 30 år.

Boken preges av afrikansk fortellerkunst, først og fremst gjennom skikkelsen til ”grioten” eller ”soraen”, som er en slags skald og som er den tradisjonelle historiefortelleren. Marabouten (en slags trollmann) og fetisjene (lykkeamuletter) var viktige for at presidenten fikk den makten han gjorde, og ikke minst beholdt den i så mange år.

I møte med dette verdensbildet utfordres vi sterkt når vi kommer med det frigjørende kristne budskapet. Vil de forstå oss? Eller kanskje vel så viktig: Forstår vi dem godt nok til at vi kan forklare evangeliet for dem på en forståelig måte?

Her trenger vi som misjonærer mye klokskap og visdom. Vår oppdragsgiver er selve Visdommen. Vær gjerne med og be om at vi må få ta noe av denne i bruk vårt arbeid i Vest-Afrika.

Vil du lese mer om utfordringene der NLM nå arbeider i Mali, anbefaler jeg misjonærfamilien Selstøs blogg i høyre marg. Her får du blant annet litt innblikk i grioten og jegerens posisjon blant malinkéene. Men også at det finnes åpne dører for evangeliet.

Takk for forbønn!

Jostein

Ingen kommentarer: