tirsdag, desember 23, 2008

Militærkupp i Guinea

Bare timer etter at Guineas president Lansana Conté døde i går kveld, ble det annonsert at militæret hadde tatt makten i landet og oppløst både regjering og grunnlov.

Guinea er nabolandet både til Elfenbenskysten og Mali, og har gjennom lang tid opplevd stor sosial uro, mye på grunn av måten landet har vært styrt på. Guinea er rikt på naturressurser, men likevel ett av de aller fattigste landene i regionen.

Spenningen nå knytter seg til hva som vil skje i tiden framover. Vil de militære lederne landets beste, eller er de ute etter egen makt? Står militæret sammen eller er det bare en fraksjon som nå har tatt makten? Vil maktvakuumet som nå er oppstått føre til en miltær og etnisk konflikt?
Nabolandene Liberia, Sierra Leone og Elfenbenskysten har etter mange års uro og konflikt endelig klart å oppnå en viss stabilitet. Nå frykter man at en eventuell konflikt i Guinea kan få negative ringvirkninger i hele regionen.

Julen er en fredelig høytid her i Norge, der fredens budskap står i sentrum. I Guinea og landene rundt vil denne julen bli preget av spenning, uro og usikkerhet. Vi kjenner også flere misjonærer som bor og arbeider i Guinea, og som nå helt sikkert må avveie om de skal reise ut av landet eller ikke.

Spørsmålet er også om situasjonen i Guinea vil medføre at flyktningestrømmer. Dette vil i så fall fort kunne påvirke situasjonen både i Touba og Naréna, som begge ligger nært Guinea-grensen, i hhv Elfenbenskysten og Mali.

Vi ber om at maktskifte i Guinea må gå fredelig for seg og at landet kan få en god politisk ledelse.

Jostein

Ingen kommentarer: