torsdag, februar 28, 2008

Mali på det norske politiske kartet

Denne uken har miljø-og utviklingsminister Erik Solheim vært på et par dagers besøk her i Mali. Tirsdag kveld var det mottakelse der alle vi norske misjonærer var invitert.

Her roste Solheim de norske misjonsorganisasjonenes innsats her i landet, og vektla samtidig at norske myndigheter ønsker å styrke sine relasjoner til Mali. Tradisjonelt sett er det andre deler av Afrika enn det frankofone Vest-Afrika som har vært i fokus i Norge. Jeg har allerede merket at det er stor forskjell på norsk kjennskap til Vest-Afrika sammenliknet med Øst-Afrika, der jeg har vokst opp. Dette har nok blant annet å gjøre med manglende franskkunnskaper og manglende interesse for den frankofone delen av verden hjemme i Norge, men også de nære historiske relasjonene til Øst-Afrika.

Vi som har vårt virke i denne delen av Afrika håper at ministerens signaler medfører en enda større bevissthet og oppmerksomhet rundt det som skjer både i misjonens regi og i annen regi her i Vest-Afrika.

Jostein

Ingen kommentarer: