fredag, februar 19, 2010

En liten oppdatering på den politiske situasjonen i CI

Vi er inne i noen spennende og litt uvisse dager her i Elfenbenskysten. Som mange kjenner til har landet vært i en politisk krise helt siden 2002, en krise som en enda ikke har funnet veien ut av. Siden 2005 har landets presidentvalg vært utsatt hele 6 ganger, og sittende president har altså sittet 5 år over sitt egentlige mandat.

En felles avtale signert for noen år siden sikret at han skulle få sitte til det blir avholdt valg, men med en samlingsregjering bestående av alle politiske parter. Dette har også vært med internasjonal velsignelse.

Siste ”dato”på presidentvalget her i Elfenbenskysten var slutten av februar / begynnelsen av mars. Men siden slutten av januar har det bygd seg opp en tillitskrise mellom de politiske partene, som nå er i ferd med å toppe seg.

Uregelmessigheter i den såkalte uavhengige valgkommisjonen har ført til at lederen av denne er blitt avsatt. Han har selv tilknytning til ett av opposisjonspartiene i landet. I tillegg oppløste presidenten sist fredag den sittende samlingsregjeringen, og gav den sittende statsministeren (som for øvrig representerer rebell-fraksjonen i landet) i oppgave å sette sammen en ny samlingsregjering . Denne skulle ha vært annonsert allerede tirsdag, men dette er blitt utsatt til lørdag.

Noe av grunnen til dette er trolig at ett av de største opposisjonspartiene har gått kraftig ut mot presidenten etter oppløsningen av valgkommisjonen, og sagt at de ikke vil anerkjenne noen ny regjering før valgkommisjonen er på plass igjen.

I kjølvannet av dette har det vært holdt en rekke demonstrasjoner rundt om i landet. For noen uker siden ble den første godkjente politiske demonstrasjonen siden 2004 arrangert her i Abidjan. Den gikk fredelig for seg, noe som var gledelig. Men i dag toppet de nye demonstrasjonene seg med at fem demonstranter ble drept og tolv skadet i byen Gagnoa, midt i landet. Dette skjedde trolig i sammenstøt med sikkerhetsstyrker.

I kveld har representanter fra landets forsvars- og sikkerhetsstyrker kommet med en svært tydelig kunngjøring på nasjonal TV. De oppfordrer innstendig landets befolkning om å respektere landets politiske ledere og dets institusjoner. De minner ivorianerne på alle lidelser som landets befolkning har gått gjennom de siste åtte årene, og oppfordrer aktører på alle nivå om å bidra til en fortsatt utvikling mot varig fred og stabilitet. Samtidig understreker de også at de er klare for å sette inn alle nødvendige krefter for å opprettholde ro og orden.

Vi går med andre ord en litt spennende helg i møte, men håper og tror at ting skal roe seg raskt. Er det noe vi unner Elfenbenskysten og ivorianerne så er det fred og stabilitet. Befolkningen er krigsleie, og ønsker å rette blikket framover.

For vår del føler vi oss trygge her på misjonens eiendom, og har tatt de nødvendige forholdsregler dersom større uroligheter skulle oppstå.

Vi ønsker først og fremst å oppfordre hver enkelt av dere som leser dette om å folde hendene og be vår himmelske Far se til situasjonen her. Be også om at alle de politiske lederne må takle situasjonen med visdom og med fredelige hensikter for øye. Be om varig fred og stabilitet for Elfenbenskysten.

Elisabeth & Jostein

Ingen kommentarer: