torsdag, januar 21, 2010

- Bibelen bryr seg om oss kvinner

- Bibelen bryr seg virkelig om oss kvinner!

Dette var en av reaksjonene som vår kvinnelige programprodusent fikk da hun i går lyttet på ukens program sammen med en kvinnelig lyttegruppe.

Programmet de hadde lyttet til dreide seg om brudepris, som er veldig vanlig her i Afrika – også blant mahouene. I ukens radioteater diskuterer familien Bakayoko hvorfor man betaler brudepris. Konklusjonen deres er at det i den bibelske tradisjonen var et fenomen som skulle bevise at mannen var i stand til å ta seg av den jenta han ville gifte seg med. Gjennom å betale brudepris synliggjorde han dette. Den samme funksjonen antas brudeprisen å ha i tradisjonell afrikansk forstand.

Men så finnes det mennesker som ønsker å bruke brudeprisen til å tjene seg rike. Og andre som anser brudeprisen som at de kjøper kona si, og dermed kan behandle henne etter eget forgodtbefinnende.

I vårt program legges det vekt på hva som er Bibelens menneskesyn, og hvordan Bibelen verdsetter et menneske. Nemlig som uvurderlig. Ingen kan verken kjøpe eller selge et menneske, ei heller sette noen prislapp på et menneske.

For mahoukvinnen som lyttet til dette programmet gjorde det altså sterkt inntrykk å oppdage at Bibelen også bryr seg om henne som er kvinne. Dessverre så er det ikke alltid en selvfølge at kvinnene får den respekt og posisjon de fortjener. Men det gjør de i Bibelen.

For oss som står i radioarbeidet blant mahouene er dette en tilbakemelding som oppmuntrer. For er det noe vi ønsker så er det at både mahou-kvinner og –menn kan få se seg selv og sin posisjon i Bibelens perspektiv. Nemlig som mennesker med en uvurderlig verdi og elsket av Gud helt inntil døden.

Jostein

NB! Tror jeg skylder å legge til at hovedpoenget i dette radioprogrammet ikke er å kritisere praksisen med brudepris, som også har positive elementer i seg - slik jeg nevner i det jeg skriver. Men det brukes som et eksempel for å illustrere at tanken om å sette en verdi på et menneske er en umulighet ut fra et bibelsk perspektiv. Et menneskes verdi er umålelig.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Så oppmuntrenede, et skritt i riktig retning. Ser for meg disse fargerike, flotte damene som var samlet på verandaen ved et av hjemmene i "jernbyen". Her var to buss-seter fra "gjenbruksbutikken" reservert til Ole og meg. Festlig!Jeg ber for disse damene.
"Mor Åse"

Gjermund sa...

Det er utrolig hvor frigjørende Bibelens budskap er, tolket i lys av Guds kjærlighet uttrykt ved Jesu død. Hvem kan egentlig binde oss, når Gud har frigitt oss? Hvem kan sette en annen verdi på oss enne den Gud gav oss, da Jesus gav sitt liv for oss? Jeg synes det er så flott det arbeidet dere gjør i Elfenbenskysten Jostein og Elisabeth - og midt oppe i arbeidet med å gi menneskene tilbake sin verdighet og budskapet om Guds kjærlighet, håper jeg dere får kjenne at dere selv også har verdi i dere selv - uten å prestere ut over det å være til.
Kos dere sammen, alle fire - vi ber for dere, arbeidet deres og mahouene.

Elisabeth og Jostein Sæth sa...

Tusen takk for det, Gjermund! Gode og sanne ord å høre... Vi ber for dere også

Jostein