onsdag, januar 09, 2008

Vanskelig for kristne her i bydelen


På den nestsiste dagen i 2007 var vi i bambarakirken her i bydelen vår. Denne gangen kom vi så tidlig at vi fikk tid til å snakke med pastoren før gudstjenesten. Han kunne fortelle at han i slutten av uken hadde mottatt trusler mot seg selv og mot kirken.

Det skal visstnok være muslimske krefter her i bydelen som ønsker å volde de kristne vondt. Blant annet var det en av kirkens nærmeste naboer som hadde bedt imamen om tillatelse til å angripe kirken, men dette hadde imamen heldigvis nektet. Og selv om kirketomten er kjøpt på lovlig vis er det stadig noen som hevder at tomten ikke tilhører menigheten og at den derfor kan angripes.

Pastoren her i bydelen er en av de mest framtredende kirkelederne i Mali, og har selv vært med å bygge opp menigheten. ”For 23 år siden var vi den eneste kristne familien i området her, men i dag er vi hundre i menigheten”, fortalte han. Før han la til at han gjennom disse årene var blitt vant til trusler, og at menigheten uansett ville arbeide frimodig videre. 90 prosent av menighetens aktive er for øvrig unge mennesker.


Pastoren presiserte også at slike situasjoner som dette kun oppstår i fattige bydeler, som vår, der den sosiale situasjonen er vanskelig for mange. Mali preges ellers stort sett av fredelig sameksistens, også mellom kristne og muslimer, i alle fall på overflaten. Men hvem vet hva framtiden vil bringe?

Her en kveld hadde vi også besøk av vår kristne malinkénabo, som bekreftet situasjonen. Han og familien har også opplevd trakassering på grunn av at de er kristne. Han la vekt på hvor viktig det er at unge kristne blir godt skolert og utdannet for på en god måte å kunne møte den trakasseringen og diskrimineringen de vil kunne bli utsatt for. Og for at de vanskelig skal kunne forbigås for eksempel i forbindelse med jobbtilsettinger. Han for øvrig selv lærer.

Vi lovet ham at vi skulle informere våre støttespille i Norge, slik at kristne hjemme kunne være med og be for dem. Herved oppfordres dere til å be for de kristne i denne bydelen i Bamako. Be om at de skal være frimodige vitner og at de skal stå imot trakassering og eventuelle trusler. Det er nemlig mange unge i menigheten som har falt fra på grunn av ytre press. Be også om at 2008 kan føre nye til frelse her i området.

Jostein

Ingen kommentarer: