lørdag, mars 20, 2010

Hilsen til Region Sør


I dag går det historiske første årsmøte for Region Sør av stabelen på Drottningborg i Grimstad. I den anledning ønsker vi i å sende dere en ekstra hilsen, dere der nord i sør.

Vi vil gratulerer dere alle med den formelle etableringen av Region Sør, og med det aller første årsmøte. Selv skulle vi veldig gjerne har vært til stede. Vi ønsker dere også masse lykke til med alle utfordringer og alle muligheter som ligger foran.

Så har vi lyst til å takke dere for at dere er der. Vi som står i misjonstjenesten ute er avhengig av dere misjonsvenner. Vi er avhengig av deres støtte og forbønn. Og vi merker den. Mahoufolket her i Elfenbenskysten er også avhengig av støtte og forbønn. Spesielt dem som ønsker å ta i mot Jesus i sine hjerter. Det er ingen lett ting for en mahou som risikerer forfølgelser og vanskeligheter ved et slikt valg. Men Guds Ord virker i menneskers hjerter også her.

Vi leste et vers i Filipperbrevet i går som vi ønsker å dele også her. Fil. 2,10-11: "I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud vår Far til ære!"

En dag skal alle forstå hvem Jesus er. At det er Han som er nøkkelen til frelse. Vårt kall som misjonsfolk er å spre budskapet lengst mulig, slik at flest mulig kan få ta imot frelsen før det er for seint. Som misjon har vi sammen et kall også til å nå mahoufolket her i Elfenbenskysten. Vi er glade for å kunne stå sammen i denne tjenesten, og vi er takknemlige for at vi skal få være deres utsendinger.

Må Gud velsigne hver enkelt av dere i misjonstjenesten dere står i!

Lydia Johanne, Simone Amalie, Elisabeth & Jostein

Ingen kommentarer: